Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Lyonesse - 1975 - cantique
Formed:
1972, Paris, Île-de-France, France

Disbanded :
1989
Kind:
Folk Medieval music

A1 Quintessence
A2 Cantique
A3 Gigue A' Bouche
A4 Port Luasca
A5 Coppers & Brass
B1 Branle De Beauce
B2 Belle Nanon
B3 The Rights Of Man
B4 The Faerie'S Hornpipe
B5 Voilà Le Printemps
B6 Anterdro
B7 The Three Sea Captains


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου