Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Empyrium - Where At Night The Wood Grouse Plays




Empyrium - Where At Night The Wood Grouse Plays (1999)
Sello - Prophecy Productions

1.- Where At Night The Wood Grouse Plays
2.- Dying Brokenhearted
3.- The Shepherd And The Maiden Ghost
4.- The Sad Song Of The Wind
5.- Wehmut
6.- A Pastoral Theme
7.- Abendrot
8.- Many Moons Ago...
9.- When Shadows Grow Longer 99

Λίγη μελαγχολία για τις ημέρες του χειμώνα

Download