Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Tracy Chapman-Our Bright Future 2008 1. "Sing for You" - 4:25
 2. "I Did It All" - 3:10
 3. "Save Us All" - 3:46
 4. "Our Bright Future" - 4:13
 5. "For a Dream" - 3:19
 6. "Thinking of You" - 4:49
 7. "A Theory" - 3:18
 8. "Conditional" - 4:05
 9. "Something to See" - 4:14
 10. "The First Person on Earth" - 3:52
 11. "Spring" - 3:07

[]
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου