Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Mistigo Varggoth Darkestra - Insatiable Moon
Tracklist:

01 - Hunger Of The Moon
02 - Sunbirthday
03 - The Abyss Of Witches
04 - The Ancient Forest Under Frozen Moon
05 - Dewillomened
06 - The Rain
07 - Serenity
08 - Dance into the Mist
09 - The Stardust
10 - Fullmoon Over Transylvania

download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου