Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Gnidrolog - Lady Lake (1972)
01 - I Could Never Be A Soldier - 11.37
02 - Ship - 6.43
03 - A Dog With No Collar - 2.08
04 - Lady Lake - 8.54
05 - Same Dreams - 2.47
06 - Social Embarrassment - 6.31

download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου