Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

HAWKWIND 1986 Live Chronicles 2CD Full Album

Live Chronicles
Track List
01 - The Chronicle of the Black Sword
02 - Song of the Swords
03 - Dragons & Fables
04 - Narration
05 - The Sea King
06 - Dead God's Homecoming
07 - Angels of Death
08 - Shade Gate
09 - Rocky Paths
10 - Elric the Enchanter, Part 1
11 - The Pulsing Cavern
12 - Master of the Universe
13 - Dragon Song
14 - Dreaming City
15 - Choose your Masques
16 - Fight Sequence
Disc 2
01 - Assault and Battery
02 - Sleep of a Thousand Tears
03 - Zarozinia
04 - Lords of Chaos
05 - The Dark Lords
06 - Wizards of Pan Tang
07 - Moonglum
08 - Elric the Enchanter - Part Two
09 - Needle Gun
10 - Conjuration of Magnu
11 - Magnu
12 - Dust of Time
13 - The Final Fight
14 - Horn of Fate (Destiny

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου