Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Roky Erickson with Okkervil River - True Love Cast Out All Evil 2010




True Love Cast Out All Evil is the first album of new material released by Roky Erickson in 14 years. Okkervil River is the backing band on the album. The album was released by Anti- in America and by Chemikal Underground in Europe.

Track listing

"Devotional Number One" – 2:17
"Ain't Blues Too Sad" – 1:24
"Goodbye Sweet Dreams" – 4:26
"Be and Bring Me Home" – 5:36
"Bring Back the Past" – 2:02
"Please, Judge" – 4:26
"John Lawman" – 3:57
"True Love Cast Out All Evil" – 4:30
"Forever" – 3:58
"Think of As One" – 5:21
"Birds'd Crash" – 3:59
"God Is Everywhere" – 2:41


download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου