Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Martin Luther King, Jr - Malcolm X - quotes

Violence as a way of achieving racial justice is both impractical and immoral. It is impractical because it is a descending spiral ending in destruction for all. The old law of an eye for an eye leaves everybody blind. It is immoral because it seeks to humiliate the opponent rather than win his understanding; it seeks to annihilate rather than to convert. Violence is immoral because it thrives on hatred rather than love. It destroys community and makes brotherhood impossible. It leaves society in monologue rather than dialogue. Violence ends by defeating itself. It creates bitterness in the survivors and brutality in the destroyers.
- Martin Luther King, Jr.


Η βία ως τρόπος για την επίτευξη φυλετικής δικαιοσύνης είναι άσκοπος και ανήθικος. Είναι άσκοπος, επειδή πρόκειται για μια φθίνουσα σπείρα που λήγει με μια καταστροφή για όλους. Ο παλαιός νόμος του οφθαλμόν αντί οφθαλμού αφήνει τους πάντες τυφλούς. Είναι ανήθικος γιατί επιδιώκει να ταπεινώσει τον αντίπαλο και όχι να κερδίσει την κατανόηση του, επιζητά να διαλύσει αντι να μεταβάλει. Η βία είναι ανήθικη, διότι ευδοκιμεί στο μίσος και οχι στην αγάπη. Καταστρέφει την κοινότητα και καθιστά αδύνατη την αδελφοσύνη. Αφήνει την κοινωνία στο μονόλογο παρά στο διάλογο. Βία καταλήγει με την αυτοεξοντωση. Δημιουργεί πικρία στους επιζώντες και βιαιότητα στους καταστροφείς.I think there are plenty of good people in America, but there are also plenty of bad people in America and the bad ones are the ones who seem to have all the power and be in these positions to block things that you and I need. Because this is the situation, you and I have to preserve the right to do what is necessary to bring an end to that situation, and it doesn't mean that I advocate violence, but at the same time I am not against using violence in self-defense. I don't even call it violence when it's self-defense, I call it intelligence."
 - Malcolm X


Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι στην Αμερική, αλλά υπάρχουν επίσης πολλά κακοί άνθρωποι στην Αμερική και οι κακοί είναι αυτοί που φαίνεται να έχουν όλη τη δύναμη και είναι σε αυτές τις θέσεις όπου μπρούν να μπλοκάρουν τα πράγματα που εσείς και εγώ χρειάζομαστε. Επειδή αυτή είναι η κατάσταση, εσύ και γω πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα να κάνουμε ό, τι είναι απαραίτητο για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, και αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τη βία, αλλά την ίδια στιγμή δεν είμαι ενάντια στη χρησιμοποίηση της βίας ως αυτοάμυνα. Δεν το ονομάζω καν βία, όταν πρόκειται για αυτοάμυνα, το αποκαλώ νοημοσύνη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου