Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

1 Hour of Medieval Instrumental Music - Medieval Camelot
Καλή Ακρόαση!!

0:00 - Avalon
3:53 - Camelot
8:12 - Uther Pendragon
12:11 - King Arthur
15:33 - King Arthur’s Court
19:17 - Excalibur
23:11 - Knights of the Round Table
26:38 - Quest for the Holy Grail
30:22 - Lady of the Lake
33:50 - Merlin’s Study
37:48 - Merlin the Wizard
42:44 - Sir Mordred
46:33 - Morgan Le Fay
50:13 - Dragon’s Peak
53:19 - Dragon’s Lair
57:28 - Royal Scribe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου